06 20 46 06 85

Negentien noordelijke bedrijven en overheden presenteren vandaag hun gezamenlijke investeringsagenda om de uitstoot van CO2 af te bouwen.

In 2050 moet de uitstoot van CO2 nagenoeg afgebouwd zijn om de opwarming van de aarde te beperken. De overheid zet daarom in op het vergroenen van de industrie en energie. In de praktijk is het vaak lastig om de eerste stap te zetten. Door hoge investeringen en grote onderlinge afhankelijkheid ligt lang praten en niets doen op de loer. In Noord-Nederland komen we liever in actie.

Schoon
Samen komen bedrijven en overheden uit het Noorden vandaag met een concreet gezamenlijk plan om de CO2-uitstoot van de industrie en energie fors terug te dringen. Met een cruciale rol voor emissieloze waterstof als schone grondstof voor chemie en energiedrager.

Noordelijke bedrijven staan klaar om de komende jaren grote investeringen te doen in de waterstofeconomie. Sterker nog, we zijn allang begonnen. Daarbij hebben we passende regelgeving en subsidie nodig, zoals die ook bestaat voor duurzame energie. Met gerichte steun van de overheid, kunnen we grote stappen maken naar groene industrie. En dat is niet alleen goed voor onze eigen regio, maar ook voor Nederland.

Pijler
Noord-Nederland heeft alles in huis voor de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie: de ruimte, kennis, infrastructuur, industrie en ambitie. De grootschalige productie van waterstof zonder CO2-uitstoot wordt de pijler van de noordelijke economie, waarbij de regio kan uitgroeien tot wereldwijde koploper in groene chemie. Op deze manier draagt de regio bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en zorgen we tegelijkertijd voor behoud en groei van de werkgelegenheid in het Noorden.

Investeren
Willen we in 2030 op grote schaal schone waterstof maken en gebruiken tegen een rendabele prijs, dan moeten we flink investeren. Dat betekent de productie opschalen om goedkoper waterstof te kunnen produceren. Zo zijn er plannen voor de ontwikkeling van waterstoffabrieken in de Eemshaven en Delfzijl met elektrolysers van twintig tot honderden megawatt. Het betekent ook bestaande fabrieken ombouwen om waterstof als grondstof te kunnen gebruiken. Tot slot moeten we aan de slag met de opslag en het transport om waterstof van productie- naar vraaglocaties te kunnen vervoeren. Naast samenwerking en lef is er veel geld nodig voor de opbouwfase naar een waterstofeconomie op commerciële schaal.

Samenhang
Waterstofproducenten, gebruikers en transporteurs kunnen niet zonder elkaar. Met losse projecten komen we er niet, samenhang is hoognodig. Dan durven veel meer ondernemers beslissingen te nemen om groots te investeren in een duurzame toekomst, in een CO2-vrije samenleving in 2050, zoals we in het Klimaatakkoord van Parijs afspraken.

Agenda
Negentien noordelijke bedrijven en overheden zetten de eerste stap en presenteren vandaag hun gezamenlijke investeringsagenda aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Een samenhangend geheel van voorgenomen investeringen ter hoogte van 2,8 miljard aan investeringen in de komende twaalf jaar, die bedrijven in Groningen en Drenthe tussen nu en 2030 willen realiseren. Het bedrijfsleven neemt hiermee een risico. Daarom kan de markt dit niet alleen. De onrendabele top is de eerste tien jaar ongeveer 100 miljoen per jaar. Het Rijk is nodig om een deel van het risico af te dekken. Zo kan de rijksoverheid de verduurzaming van de industrie stimuleren en ondersteunen.

Industriepolitiek
Dit vraagt echter wel dat het Rijk verder kijkt dan energie als brandstof. De beste oplossing daarin is namelijk besparen op het gebruik. Groene energie is een grondstof. Het Klimaatakkoord vereist dat het Rijk een industriepolitiek gaat voeren, alleen dan maken we werk van een duurzame samenleving en economie. Alleen dan werken we aan de arbeidsplaatsen van de toekomst.

Bloeiend
De provincie Groningen werkt daarom, samen met andere partijen, continu aan vergroening van de chemie. De Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland is een prachtig plan (met dertig projecten) om concreet uit te voeren. Met duidelijke regelgeving en subsidie op energie als grondstof kunnen we schaalvergroting realiseren en daarmee een bloeiende groene waterstofeconomie. Dat is goed voor de werkgelegenheid, innovatie en verduurzaming in onze regio, in Nederland en ook daarbuiten. Dit plan leidt ertoe dat binnen tien jaar waterstof rendabel geproduceerd en ingezet kan worden. Wij zijn alvast begonnen. Nu de nationale overheid nog: Omdat dit Nederland wereldwijd op de kaart zet.

 

 

 

Datum | 28 februari 2019

Bron | DVHN – Opinie

Schrijver | Patrick Brouns