06 20 46 06 85

In 2030 moet Nederland drie tot vier gigawatt groene waterstof produceren. Dit streven heeft een groep van 27 partijen, die verenigd zijn in de Waterstof Coalitie. Zij willen op vijf plaatsen in Nederland grote elektrolysers plaatsen die duurzaam opgewekte energie gaan omzetten in de energiedrager.

Onder de 27 partijen zijn milieu-organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Onder de deelnemers zijn Tennet, Stedin, Gasunie, VNO-NCW, Gemeente Groningen, de havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam en Groningen, Nouryon en Tata Steel. In een handreiking aan de Nederlandse overheid formuleren ze vier concrete pijlers om de waterstofeconomie in Nederland snel en goed te ontwikkelen.

Groene waterstof
Een belangrijk aspect in de handreiking is de bouw van vijf waterstoffabrieken, die met name langs de kust moeten komen. Door groene stroom van windparken van de Noordzee te gebruiken, ontstaat in de fabrieken groene waterstof. De coalitie wil fabrieken neerzetten in Zeeland, Rotterdam, IJmuiden en Groningen. In die vier gebieden is rond de kust veel industrie en veel potentiële vraag naar de energiedrager. De vijfde fabriek moet in Limburg komen, op het terrein van chemieconcern Chemelot.

Conversie op zee                                                                                                                                                                                        De partijen willen ervoor zorgen dat in 2030 elektrolysers met een capaciteit van één gigawatt op zee ingezet kunnen worden. Op speciale eilanden moet de windenergie worden omgezet in waterstof. Per pijpleiding wordt de energiedrager naar het land vervoerd.

Naast de infrastructuur moet er ook aandacht zijn voor vraag en aanbod van groene waterstof en de productie-opschaling en kostenreductie. Als laatste punt worden financiering en instrumentatie genoemd. Tijdens de innovatie en opschaling van de waterstofeconomie is er volgens de deelnemers ongeveer 300 miljoen euro per jaar nodig. Met financiële steun kan een kilo groene waterstof in 2030 tussen de € 1,50 en € 3,- kosten.

Elektrolysers
Met de handreiking moet het mogelijk zijn om in 2030 een productiecapaciteit te hebben van drie à vier gigawatt aan groene waterstof, en om in 2030 elektrolysers van 1 gigawatt te hebben. De grootste elektrolyser die nu gebouwd wordt, heeft een capaciteit van 100 megawatt.

Transportnetwerk
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe waterstofketen goed gebouwd kan worden, moet er een transportnetwerk zijn dat kan dienen als ruggengraat voor het nieuwe netwerk. Gasunie gaat deze uitdaging oppakken en gebruikt daarvoor de bestaande gasinfrastructuur.

Zeeland
De gasproducent opende dinsdag een eerste verbinding tussen twee bedrijven in Zeeland. Daar wordt het bestaande gasnetwerk gebruikt om waterstof te transporteren. De waterstof wordt geproduceerd bij chemisch concern Dow Chemical in Terneuzen en wordt via een pijpleiding over 12 kilometer getranporteerd naar Sluiskil. Daar gebruikt kunstmestproducent Yara de waterstof als hoogwaardige grondstof. Door de waterstof te transporteren via de pijpleiding wordt 0,15 petajoule aan energie en 10.000 ton aan CO2 bespaard.

 

bron | Duurzaam Bedrijfsleven

datum | 27-11-2018