06 20 46 06 85

De gemeente Middelburg gaat onderzoeken of een wijk in de stad kan worden aangesloten op een warmtenet. De wijk Dauwendaele is één van de 27 wijken die als proeftuin dient in het landelijke programma Aardgasvrije Wijken.

In de Zeeuwse hoofdstad onderzoeken netbeheerder DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, woningbouwvereniging Woongoed Middelburg en energiecoöperatie Zeeuwind met bedrijven rond de wijk of een warmtenet een haalbare kaart is. De restwarmte van die bedrijven zou een bron kunnen zijn voor het warmtenet. Het onderzoek moet uitwijzen of het duurzaam verwarmen van de wijk technisch realiseerbaar is en hoeveel geld de investering gaat kosten.

“Het is belangrijk om zo snel mogelijk een CO2-neutrale, duurzame energievoorziening in Zeeland te realiseren. Dit kan alleen als Zeeuwse burgers, bedrijven, organisaties en overheden samenwerken. Het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam warmtesysteem kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren”, stelt de stichting Zeeuwse Publieke Belangen die het project deels financiert. De stichting stelt € 100.000 beschikbaar, onder andere omdat het project ook meerwaarde heeft voor andere plaatsen in Nederland.

Wijken zonder aardgas
Naast Middelburg zijn er nog 26 gemeenten aangewezen waar wijken worden losgekoppeld van het gasnet in het programma Aardgasvrije Wijken. Iedere gemeente geeft een eigen invulling aan het warmtevraagstuk. In bijvoorbeeld de gemeente Noordoostpolder krijgt een wijk in Nagele een warmteopslag die het aardgas vervangt. In Amsterdam gaat een wijk over op stadswarmte van een warmtenet.

Naast de 27 gemeenten die door de overheid zijn aangewezen, zijn er ook gemeenten waar corporaties de opdracht geven voor aardgasloze woningen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Soest, waar 70 sociale huurwoningen van het aardgas afgingen.

Aardgas niet meer verplicht
Vanaf 1 juli is het niet meer verplicht om nieuwbouwhuizen op te leveren met een aardgasaansluiting. Netbeheerder Liander wil met 160 partijen in overleg over de toepassing van gasloze huizen. Dit moet ook mogelijk zijn bij nieuwbouwhuizen waarvoor de vergunning al eerder is afgegeven.

 

Bron | Duurzaam Bedrijfsleven

Datum | 5 november 2018