06 20 46 06 85

Groene waterstof biedt grote kansen voor een duurzame economie. Daarom zet Groningen Seaports in op verdere ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in haar havens.

“Groene waterstof biedt een grote kans om de Groningse economie duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Groningen Seaports wil een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie van de regio”, zegt Cas König, directeur van Groningen Seaports.

Voordelen van waterstof

De aanleg van de waterstofinfrastructuur draagt niet alleen bij aan de energietransitie. “Wij verbeteren hiermee ook het vestigingsklimaat, zowel voor nieuwe als bestaande bedrijvigheid in ons gebied.”

In eerste instantie wordt vier kilometer aan infrastructuur aangelegd in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren. De leidingen worden geleverd door Pipelife en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg.

Wat is groene waterstof?

De nieuwe infrastructuur gaat groene waterstof, gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken, transporteren naar bedrijven in de chemie- en industriesector. Door het gebruik van kunststofbuizen worden de transportkosten volgens Seaports Groningen aanzienlijk verminderd.

Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor de uitdagingen die fluctuaties in het groene energieaanbod voorkomen. Elektriciteit van windmolens kan omgezet worden naar moleculen en opgeslagen als waterstof. Deze waterstof kan vervolgens omgezet worden naar een grondstof of brandstof voor diverse chemie- en industriële bedrijven.

 

 

bron | www.duurzaambedrijfsleven.nl/

datum | 30-5-2018

geschreven door | Joyce de Thouars