06 20 46 06 85

We hebben op korte termijn uitprobeer-plekken nodig voor nieuwe concepten en technologieën op het gebied van energieopwekking en energiedistributie. Proeftuinen, waar we de nieuwste inzichten in de praktijk kunnen uitproberen. En waar kan dat beter dan in het Noorden? Als ergens de randvoorwaarden aanwezig zijn, dan is het hier wel.

Zonnepanelen, zonneboilers, aardwarmte, waterstof als brandstof, vergistingsinstallaties bij boerenbedrijven: het Noorden zet fors in op decentrale hernieuwbare energiebronnen en op elektriciteit als vervanger van aardolie en (Groninger) gas. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want we moeten ook toe naar een heel nieuwe infrastructuur. Niet alleen de opwekking moet anders, ook de distributie moet op de schop. Met het huidige elektriciteitsnetwerk gaan we het niet redden.

Ander systeem
Ons huidige elektriciteitsnetwerk gaat uit van een paar grote, centrale opwekplekken, voor grote, stuurbare hoeveelheden energie. Met een aanbod dat zich voortdurend aanpast aan de vraag. En daarna via een uitgekiend transportsysteem terechtkomt bij huizen en bedrijven. Maar in de nabije toekomst gaan we toe naar een heel ander systeem. Met veel meer kleine, lokale energie-opwekkers. In hoeveelheden die zich slecht laten sturen. Dat vraagt om heel andere opslag- en transporttechnologieën.

Gewenst moment
Bijvoorbeeld: als zonnepanelen op een zonnige dag veel energie opwekken, moet dit lokaal opgeslagen worden, om dit later aan huizen, bedrijven en auto’s te leveren. Pieken in de vraag voor bijvoorbeeld het opladen van de auto of het draaien van een warmtepomp vragen om extra, in de buurt opgeslagen, energie. Het netwerk kan die pieken namelijk niet aan. Dus moeten onze huizen, wijken, dorpen en steden distributiesystemen krijgen die op het gewenste moment energie lokaal opslaan en distribueren. Zo’n infrastructuur bestaat nu nog niet.

Slimme technologieën
Bij de Universiteit Twente worden samen met andere kennisinstellingen, energiecoöperaties en bedrijven verschillende technologieën onderzocht. Slimme technologieën voor de kleinschalige opwekking, distributie, beheer en opslag van energie. Dit onderzoek heeft al veel kennis en ervaring opgeleverd.

Afstemming
Maar wat nog ontbreekt zijn plekken waar de nieuwe concepten en technologieën in samenhang uitgeprobeerd kunnen worden. Proeftuinen, voor een slimme integratie en afstemming tussen alle technische componenten in het systeem. Maar ook voor de afstemming met de energiegebruikers. Want de werkelijke waarde van nieuwe technologieën zit ‘m vooral in de toepasbaarheid. Wat kan je ermee, hoe flexibel zijn ze in te zetten, wat betekent dit voor het dagelijks leven en welke wet- en regelgeving is daarvoor dan nodig?

Oftewel: kan hiermee voor een wijk, een dorp of een hele regio een goed werkend systeem worden neergezet? Een systeem dat robuust genoeg is om onafhankelijkheid te creëren en veranderingen in opwekking en vraag op te vangen? Waarbij gedrag van de gebruikers en acceptatie van de nieuwe energievormen essentiële randvoorwaarden zijn voor het succes van een nieuwe infrastructuur.

Noord-Nederland
Noord-Nederland is de ideale plek voor zulke proeftuinen. Want er is bij veel noordelijke bedrijven en kennisinstellingen al veel energiekennis aanwezig. Provincies en gemeenten werken al goed samen. Er is ruimte genoeg voor nieuwe toepassingen. En er zijn gebieden met allerlei verschillende kenmerken voorhanden: plattelandsgemeenten, woonwijken, bedrijventerreinen. Met verschillende sociale structuren.

Samen faciliteren
Daarom roepen wij de Colleges van Groningen, Friesland en Drenthe op om in gesprek te gaan met de Universiteit Twente. Om samen te onderzoeken of we in het Noorden één of meerdere proeftuinen kunnen faciliteren. Met als doel het leveren van een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe energie-infrastructuur. Als randvoorwaarde voor het kunnen doorzetten van de energietransitie.

En daarnaast: het is ook nog een mooie economische kans voor onze mkb-bedrijven in het Noorden. Zij kunnen meegroeien met deze ontwikkeling en als toeleverancier en beheerder een goede marktpositie innemen: dat is een mooie bijkomstigheid!

 

Bron | http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Maak-van-het-Noorden-een-energieproeftuin-23231447.html

datum | 1 juni 2018

Geschreven door | Willemien Meeuwissen, Mirjam Wulfse en Avine Fokkens. Zij zijn fractievoorzitter van de VVD in respectievelijk de Provinciale Staten van Drenthe, Groningen en Friesland.